O nas

wiara
Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać

św. Jan Paweł II
Fundacja Wiara i Książki – Fides et Libri narodziła się z potrzeby serca. Powstała po to, aby pomagać dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym w prawidłowym rozwoju. Z tego powodu Fundacja działa na trzech polach związanych ze sferami – duchową, intelektualną oraz cielesną – obejmujących zrównoważony rozwój człowieka.Wszyscy ludzie potrzebują fundamentów, na których wzniosą gmach swojego człowieczeństwa.
Uważamy, że taką podstawą są uniwersalne wartości chrześcijańskie. Każdy człowiek ma prawo do tego, aby je poznać. Naszym celem jest promowanie katolickich ideałów i wzorów życia moralnego. Bez wiary ludzie stają się bezradną łupiną wypełnioną niepokojem i niepewnością. Przyświeca nam przesłanie, jakie pozostawił Święty Jan Paweł II: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie. Wielki Polak zauważył również, że człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu.
Dlatego z całych sił staramy się otworzyć ludziom oczy na nieprzemijającą Prawdę.Wszyscy wiemy o tym, że czytanie rozwija intelektualnie i duchowo. Mimo to wysiłki zmierzające do promowania kultury czytelnictwa są zbyt ubogie, niewystarczające względem potrzeb. Szczególnie teraz, w dobie kryzysu czytelnictwa, promowanie wartościowej literatury oraz ułatwianie dostępu do niej są bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju przyszłych pokoleń.Dzieci są niczym nasionka, z których mogą rozwinąć się piękne kwiaty. Nie pozwólmy zaprzepaścić talentów, jakie każde dziecko skrywa w sobie.
Wystarczy tak niewiele, aby je odkryć, a następnie pielęgnować. Dlatego pragniemy wspomóc rodziców i instytucje w wychowaniu dzieci i młodzieży. Dokładamy wszelkich starań, aby rozkwitały naturalne uzdolnienia naszych podopiecznych.Dbając o całościowy rozwój człowieka wspomagamy działania o charakterze sportowym i prozdrowotnym. Pielęgnowanie kultury fizycznej rozwija istotne cnoty takie jak poczucie braterstwa, zasad fair play i uczciwości, wielkoduszności, niezłomności i szacunku do ciała. Wszystkie te wartości są podstawą społeczeństwa, w którym antagonizmy i waśnie zastąpione są zdrową sportową rywalizacją.Jesteśmy ludźmi, którzy kochają Polskę. Poprzez działalność edukacyjną, wydawniczą, artystyczną pragniemy krzewić wartości patriotyczne. Ojczyzna silna jest rodziną. Dlatego nie ustajemy we wspieraniu polskich rodzin i w promowaniu wartości rodzinnych.

Zgodnie ze słowami Świętego Jana Pawła II, miłość i służba nadają sens naszemu życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *