Nowy Rok

nowy rok

 

Sylwester czy sylwester?

31 grudnia, ostatniego dnia roku, obchodzimy wspomnienie papieża św. Sylwestra I. Jego dzieciństwo i młodość nikną w mrokach historii. Również nie możemy nic powiedzieć na temat jego wykształcenia. Wiemy natomiast, że na Tronie Piotrowym zasiadł w 314 r. Jego pontyfikat zaliczany jest do jednych z najdłuższych, miał bowiem przewodzić Kościołowi przez 21 lat.
Świętego Sylwestra możemy nazwać papieżem przełomów. Czymże innym, jeśli nie przełomem był dla chrześcijan dekret mediolański. Zakończył on kilkuwiekowy okres prześladowań chrześcijan, jak również umożliwił im publiczne i nieskrępowane wyznawanie wiary. W tych nowych warunkach papież Sylwester I przystąpił do organizowania kultu. Za jego pontyfikatu odbył się I Sobór Nicejski, na którym m.in. zatwierdzono Credo. Niestety Święty nie miał możliwości zabrania głosu w obradach, jak podają niektórzy, nie mógł przybyć do Nicei z powodu podeszłego wieku.
Święty Sylwester miał zasnąć w Panu 31 grudnia 335 r. Data ta wydaje się prawdopodobna, gdyż spotyka się ją w najdawniejszych dokumentach. Święty jest patronem kamieniarzy, murarzy oraz zwierząt domowych.
Prawdopodobnie od jego imienia wywodzi się nazwa Wigilii Nowego Roku. Tradycyjnie świętuje się wówczas koniec starego i początek nowego roku. Biorąc udział w zabawach sylwestrowych, pamiętajmy o umiarze.
Życzymy, aby rok 2016 przyniósł Państwu wiele radości i możliwości rozwijania talentów. Niech w nowym roku nie zabraknie Państwu czasu na lekturę wartościowych książek.