Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień

niedziela palmowa

W Niedzielę Palmową rozpoczyna się Wielki Tydzień. Jego tradycja ukształtowała się w IV w., stopniowo przybierając znany nam obecnie charakter. W czasie Wielkiego Tygodnia Kościół rozważa m.in. triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, przepowiadanie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy, Ostatnią Wieczerzę,  ustanowienie sakramentu Eucharystii oraz kapłaństwa, mękę Pańską, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Liturgia Wielkiego Tygodnia pomaga chrześcijanom w pełniejszym przeżyciu tajemnicy zbawienia.

Poniedziałek, wtorek oraz środa Wielkiego Tygodnia mają szczególne powiązanie z sakramentem pojednania. Warto w tych dniach oczyścić swoje serce w  konfesjonale, aby należycie przygotować się do przeżywania Triduum Paschalnego i Wielkanocy.

Wielki Czwartek upamiętnia wydarzenia z Wieczernika, jakim było ustanowienie sakramentu Eucharystii oraz Kapłaństwa. Piękną tradycją tego dnia jest  obmywanie przez kapłanów nóg wybranym parafianom. Jest on przykładem służby bliźnim. Zwyczaj ten jest kultywowany w wielu parafiach. Wraz z  zakończeniem ceremonii Wielkiego Czwartku Najświętszy Sakrament przenoszony jest do ciemnicy, a wierni kontemplują modlitwę Jezusa w Ogrójcu, Jego   pojmanie oraz pierwsze przesłuchanie.

Wielki Piątek jest czasem powagi, żałoby, pokuty i skupienia. Wierni rozpamiętują wówczas mękę i śmierć Chrystusa. Tego dnia nie odprawia się Mszy Świętej, a w kościele odbywa się spowiedź, droga krzyżowa oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Liturgię Wielkiego Piątku kończy przeniesienie Najświętszego  Sakramentu z ciemnicy do Grobu Pańskiego, co nawiązuje do zdjęcia z krzyża i złożenia do Grobu ciała Pana Jezusa.

Wielką Sobotę obchodzi się jako dzień błogosławienia, święci się wówczas ogień, wodę i pokarmy. Błogosławieństwo pokarmów, które następnie trafią na  świąteczny stół, jest dawną tradycją. Jego początków możemy doszukiwać się już w II w., ale pierwsze formuły błogosławienia pokarmów wielkanocnych pojawiły się dopiero w VIII w.

Krótka historia Dnia Kobiet

dzien_kobiet-500x250Czym byłby świat bez kobiet? Nie wiadomo, wiadomo natomiast że ten dzięki kobietom nabiera barw, tak pięknych jak one same.

Jako, że dziś mamy Dzień Płci Pięknej chcielibyśmy kilka słów poświęcić historii tego święta. Za pierwowzór Dnia Kobiet powszechnie uznawane są Matronalia – święto płodności obchodzone jeszcze w czasach starożytnego Rzymu. W trakcie trwania Matronalii mężczyźni obdarowywali wybranki swego serca prezentami oraz spełniali ich życzenia. Wraz z upadkiem Rzymu umarło również to święto, a los kobiet na wiele stuleci nasączony był patriarchalnym uciskiem.
Dzień Kobiet w kształcie który znamy do dziś zaczął się formować na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych, a prekursorkami obchodzenia tego dnia były sufrażystki wywodzące się z Socjalistycznej Partii Ameryki.

Mimo, iż oficjalnie pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet odbył się 28 lutego 1909r. to jednak wydarzenia które odbyły się rok wcześniej 8 marca zaczęły diametralnie zmieniać pozycje kobiet w świecie i wywierać coraz większy wpływ na dominujący patriarchat.  W tym dniu bowiem na ulicach Nowego Jorku odbył się marsz 15 000 pracownic zakładów odzieżowych, domagających się praw politycznych i ekonomicznych dla kobiet. Pochód ten stał się inspiracją dla pracownic pozostałych zakładów które rozpoczęły strajki na przełomie 1909 i 1910 roku, przeciwko wyzyskującym je właścicielom fabryk.

Proletariuszki wszystkich krajów łączcie się!

 

Wydarzenia w USA nie pozostały bez echa, docierając na stary kontynent. Jeszcze w 1910 roku inspirowana teoriami Marksa Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, którego celem miało być krzewienie idei praw kobiet oraz budowanie społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla płci pięknej. Już rok później Dzień kobiet obchodzony był wielu państwach europejskich.
Ogromny wpływ na Dzień Kobiet miały również wydarzenia związane z rewolucją październikową.  To właśnie po abdykacji cara Mikołaja II feministka bolszewicka Aleksandra Kołłontaj skutecznie przekonywała Lenina do ustanowienia Dnia Kobiet oficjalnym sowieckim świętem. Sama Kołłontaj stała się także pierwszą w historii kobietą piastującą rolę ambasadora oraz ministra.

Dzień Kobiet obecnie

Obecnie Święto Kobiet przyjmuje charakter zwyczajowy. W tym dniu mężczyźni obdarowują kobiety, kwiatami, słodyczami i innymi drobnymi upominkami. W zależności od państwa w którym dzień ten jest obchodzony uroczystości wyglądają nieco inaczej. Dla przykładu w Polsce zwyczajowo kobietom w ten dzień wręcza się tulipany, we Włoszech popularne są gałązki z akacji srebrzystej, a w Portugalii oraz Rumunii kobiety w swoje święto organizują specjalne bale „tylko dla pań”.
Wątek polityczny, mimo iż nie jest już na głównym planie to jednak wciąż jest obecny. 8 marca w Polsce regularnie organizowana jest manifa, w trakcie której feministki wykrzykują hasła domagając się równego traktowania kobiet i mężczyzn